Upgrade IS NETISpro

Obsahuje mj. rozšíření pro detekci chybné datové tabulky databáze a její obnovení ze záložních dat,  úpravu při zaúčtování textové faktury (bez položek), úpravu při zpracování tzv. "otcovské dovolené" ve mzdové agendě aj.