Novinky

Upgrade IS NETISpro

Obsahuje mj. rozšíření pro detekci chybné datové tabulky databáze a její obnovení ze záložních dat,  úpravu při zaúčtování textové faktury (bez položek), úpravu při zpracování tzv. "otcovské dovolené" ve mzdové agendě aj.

Upgrade IS NETISpro

Další Upgrade IS NETISpro, který zohledňuje změny mzdové agendy a to ve výkaznictví sociálního pojištění, jenž byly zveřejněny a zpřístupněny teprve 1.dubna. Výkaz pro sociální pojištění nově vykazuje výši mimořádného příspěvku na nařízenou karanténu či izolaci a počty osob. Po přihlášení jsou změny připraveny ke stažení.

 

 

Upgrade IS NETISpro

Kovid nekovid, omezování společnosti, ale legislativa vykazuje jednu změnu za druhou tak, že je velmi obtížné se v tom orientovat. Připravili jsme další upgrade IS NETISpro, jenž reaguje na poslední změny především ve mzdové agendě, ale obsahuje i další úpravy IS. Vše je popsáno a najdete to po Vašem přihlášení k aktualizaci.

 

PF 2021

 

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok !  

Uzavření prodejny z bezpečnostních důvodů

Vážení zákazníci, prodejna je pro veřejnost uzavřena.

V případě potřeby k zajištění nezbytného provozu je možné nás kontaktovat na telefonních číslech.

Servisní informace: 777 800 486, 777 800 487,
Obchodní informace 721 630 680, 553 624 540 nebo e-mailu netsoft@netsoft.cz

Toto opatření jsme zavedli z důvodu nařízení Vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, která vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).

Děkujeme za pochopení Netsoft Team

Upgrade IS NETISpro

Upgrade obsahuje další změny převážně ve mzdové agendě.